Tới dự và chỉ đạo tại hội nghị có ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo số liệu báo cáo, trong quý III.2020, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nổi bật là thông tin trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cùng thời tiết bất thường, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân...

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Đánh giá về công tác báo chí năm 2020, ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy vậy, các cơ quan báo chí địa phương và đại diện, phóng viên thường trú báo Trung ương trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực để thông tin kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh với nội dung phong phú, có tính phản biện xã hội, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách của tỉnh về thực hiện "mục tiêu kép”; tập trung tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin về kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu khó, quan trọng đã đạt và vượt so với kế hoạch, tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2019.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.592 tỉ đồng, bằng 108,8% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 16.173 tỉ đồng, bằng 100,1% kế hoạch; tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,52%, vượt 13% kế hoạch; công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý IV năm 2020. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý IV năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, đại diện báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm qua.

Cũng nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý IV năm 2020.