Xung đột giữa 2 bầy: Sư tử cái bị kẻ thù giết chết rồi ăn thịt không thương tiếc Xung đột giữa 2 bầy: Sư tử cái bị kẻ thù giết chết rồi ăn thịt không thương tiếc

Một bầy sư tử đực trẻ tuổi của bầy Moporota đã xung đột với một bầy sư tử cái của bầy khác (được tin là của bầy Hakuna). Trận chiến đã dẫn tới một kết cục không mấy tốt lành cho những con sư tử khác khi một thành viên của chúng bị đối thủ bắt được.

Sư tử ăn thịt sư tử. Nguồn: Cắt từ video trong bài Sư tử ăn thịt sư tử. Nguồn: Cắt từ video trong bài

Những con sư tử đực của bầy Moporota đã tấn công con sư tử cái này và sau đó giết chết nó để ăn thịt. Hành vi ăn thịt đồng loại là điều rất hiếm khi xảy ra ở sư tử, ngay cả sư tử đực cũng chỉ giết chết con non của đối thủ chứ không ăn thịt.

Thế nhưng lần này, những con sư tử đực đã giết chết nạn nhân một cách tàn nhẫn và một số con trong bầy còn xé thịt để ăn. Trong tự nhiên, những con sư tử đực trẻ thường liên minh với nhau để có thể tồn tại trước các bầy sư tử lớn.

Xem video:Sư tử ăn thịt sư tử. Nguồn: Tjokkie83

Nguồn: Tjokkie83