Mời quý độc giả xem video Cuộc chiến kịch liệt giữa thằn lằn khổng lồ và đàn chó dữ: