Nhật Bản thử nghiệm loại tàu cao tốc có thể chạy khi mất điện

Video: NHK