Nhờ những người có kinh nghiệm chia sẻ ưu nhược điểm của các mẫu xe trên. Ngoài ra xin hỏi, xe 7 chỗ mà động cơ 1.5 thì có yếu không. Xin cám ơn.