Theo ITA, năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Trong đó, tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản chậm lại, đồng thời lãi suất liên tục điều chỉnh tăng. Với các khó khăn trên, ITA vẫn ghi nhận 1,328 tỷ đồng tổng doanh thu và 206 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 192% và 249% so với năm 2018.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của ITA Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của ITA

Về tình hình thu hút đầu tư các Khu công nghiệp (KCN) của ITA tính đến cuối năm 2019: KCN Tân Tạo có 243 nhà máy hoạt động, tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký hơn 12 ngàn tỷ đồng và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký gần 127 triệu USD. KCN Tân Đức có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất là 187 doanh nghiệp, với tổng số vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án của doanh nghiệp nước ngoài là 283 triệu USD, doanh nghiệp trong nước là 6.5 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, Các công ty thành viên trực thuộc ITA cũng hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2019.

Bước sang năm 2020, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu Ecity Tân Đức phù hợp với nhu cầu khách hàng, sửa chữa và duy tu các nhà xưởng hiện hữu cũng như xây dựng thêm nhà xưởng mới để sẵn sàng cho việc thu hút nhà đầu tư; triển khai dự án KCN Sài Gòn - Mekong. Đối với Công ty Taserco và Bệnh viện Tân Tạo, mục tiêu phấn đấu hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp sẽ đạt mốc 15,000 suất/ngày và hơn 20,000 lượt thăm khám chữa bệnh, tuyển sinh thêm các khối học cho trường cấp 1&2 Tân Tạo....

Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của ITA Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của ITA

Trong cơ cấu doanh thu của ITA, doanh thu từ cho thuê nhà và đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 84%), dự kiến đạt 707 tỷ đồng. Trong đó, ITA đưa ra kế hoạch cụ thể cho từng dự án: Tiếp tục hoàn thiện 42 căn hộ Tân Tạo Plaza, 3 block chung cư Tân Đức Plaza 5 (dự kiến xong trong quý 2/2020). Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Tân Đức giai đoạn 2; hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu Ecity Tân Đức.

Đối với KCN Tân Đức giai đoạn 1 và KCN Tân Đức giai đoạn 2, Công ty cũng đưa ra các chỉ tiêu như nạo vét cống thoát nước trong quý 1, hoàn thiện đến nhựa lớp 1, thi công hoàn thành nhà máy xử lý thải…

Ngoài kế hoạch kinh doanh 2020, ITA chưa công bố thêm thông tin về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 và một số vấn đề liên quan khác.

Như Xuân

FILI